درباره طیوران صنعت مانا
تجربه سالها فعالیت اعضای این مجموعه در صنایع و تجهیزات طیور بخصوص پرورش صنعتی طیور را گردهم آوردیم تا خدمات نوین و به روز در شیوه های جدید فروش و عرضه تجهیزات را به انجام برسانیم. گستردگی اجناس و نبود منبعی مطمئن جهت مرور اجناس و همچنین دریافت قیمت های به روز ما را بر آن داشت تا سایت طیوران صنعت مانا را تاسیس کنیم. در سال ۱۳۹8 و با پشتوانه بیش از 10 سال تجربه در این صنعت و همچنین بهره مندی از حمایت کارخانه ها و شرکت های همکار سایت طیوران صنعت مانا شروع به کار کرده است .صاحب امتیازی یک فروشگاه فیزیکی در چهارراه کمربندی ابتدای خیابان مولوی شرقی شهرستان بوکان و همچنین دفتر مجموعه در این منطقه ما را در امر عرضه متمایز محصولات مرتبط با صنف پرورش طیور یاری کرده است.